kotisivu

Lue ja kuuntele rauman kieltä

Tällä sivulla voit itse lukea raumankielistä tekstiä ja samalla kuunnella, että miltä se kuulostaa puhuttuna. Painamalla alla olevia Tiaatris-linkkejä kuulet kuinka Nortamo-Seoran fyyrmestar Väinö Leppänen esittää tämän tekstin oikealla Rauman kielellä.
Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää sihen, että k, t ja p ovat n:n jäljessä ja t usein myös l:n jäljessä muuttuneet g:tä, d:tä ja b:tä muistuttaviksi puolisoinnillisiksi mediaklusiileiksi. Eli vanhassa Rauman kielessä esim k lausuttiin k:n ja g:n puolivälistä jne. Hj. Nortamo ja useimmat muut Rauman kielen kirjoittajat kuvaavat tätä ”pehmentymistä” kirjoittamalla n:n jälkeen k:n tilalle g:n, t:n tilalle d:n ja p:n tilalle b:n. Näitä ei kuitenkaan tule lausua sellaisinaan, vaan oikea lausuntatapa on lähempänä k:ta t:tä ja p:tä. Lisäksi p:n edessä n muuttuu m:ksi.
Esim. Tliin dännekkin gattlema. Om baheve kom beto. Rauman ganal. Oi voi sendä. Jumal andakko.

Tiaatris 1

Mnää lue Nortamo jaarituksist Tasala Vilkum berindrahast biänem bätkä. Me ole nys siink ko meijän gambraattin Vilkk, Iiro ja Kalkke läksivä Turkku viämä Tasala Vilkum berindrahoi pankki. Turun gadull he olivat trefann Kuapukse isännä Eorast. Kuapuksell oll hirmuse suure majavanahkasep pälsy yll. Hep päättiväs sitt, ett mennä ehtost kaikin yhdess tiaatterihi.

Ja tiaattri edes Kuapus odott meit majavanahkasisas, niingo sovitt oll. Vilkk ost meillk kaikillp piljeti ja sitt me läksi hakemam baikkatan. Ovells seisos yks miäs, kon gysys meijäm biljettiän. Ja ko me näyti se, ni se olis tahtonn ottas sem bois meild. Mutt Iiro sanos: "Älkkä andakk kekat ittiäm boja! - Nuujorkis mnuun gansan dehti semmost ja ko mnää pisti itten vähäks aikka ulos teaatrist, ni em bääss enä sisällk, konei mnuullt tiketti oll." - Iiro oll näättäk, oll Ammeriikas ja puhel vallan diketeist.
Meijä miälestän Iiro oll oikkjas, ja Vilkk sanos sill vahtmestrill: "Jät snää, poik, vaan gaikk prakin guri ja tiäd se, ett täsäs nääkki semssi poikki, konei ol ensmäist kertta pappi kyytis." Mutt äkseerama se pakkas, ennengo mes sisällp pääsi, ja ko hän ol lakann majavannahkassi pälsyi tahtoman bois. Se oll sitt yks kamal miäs. - Kuapuksem bälsyj, kotei se oll jätännp pois niskoildas koko aikannk, ko me oli yhdes oll! Niis se poik ol hikkoillt trahtööris ja tohtrill ja nisupuadis; ei maar se niist olis luapunn. "Varastetais viäl", sanos se, ain go mek koiti saad häne jättämäne vähäksiki aikka. Ja ny ne olis viätt, jumal tiäs, kuik kauas meist. Ei mar jätettykkä niit ny enemppä ko ennengä, vaikk siin vähä riideltti, ennengon Guapus pääs sisällt täödes mundeeringisas. Mutt voitoll me viimengi oli, niingo sanott, ja kaunisse isso salihi mep pääsingi. Katos palo hirmuse iso kruunn ja siuill oll stää paitt kynttli vaikk kuip pali. Sali ol väkki täynn niingon girkos ja Kuapus kumars ittes joka haaral, ennego hän istus ja sanos: "Hyvä ehtopäevä kans, väki hyvä."

Tiaatris 2

Em mnää oll ikänäs enne ollt teaatris, vaikkan gans ole ulkmaillp pali oleskell, mutt Vilkk ja Iiro tunsivas semsekki lysti ja Vilkk sanos, ett hän ol kerra Londos nähnt teaatris semsem bojan, go ol heittän ittes yndkonde ilmoihi, kiärtänn ittes siällk kerra yli niskas ja tull alas taas seisvaltta. Ja notki se ol oll. Se ol taittann ittes taappäi nim bali, ett se sai pääs kondettes väli ja sitt se ol ruvenns seisoman gättettes nokas ja ko se viäl ol pistännk konttis ylöspäi, niin goko miähe ruumis ol olls sekasi niingo Dolvi housu.
Mutt em me lainkka semmost saann nähd. Kon deaatter algo, ni siihen dul meijä ettem bari vaimihmist ja yks herr ja puheliva ja naurovak krikotiva, eik se mittä lysti oll. Nep puhusivas sitt viäl ruatti, ko em me ymmärtännp pali lainkka. Mutt kyll turklaise niist tykkäsivä. Ja ko nek komeljanttri meniväp pois ja salin dakasein panttim baikoilles jälle, niin durklaise hakkasivak kässiäs yhte niingon gahko! Kuapus kysys Iirold, mitä se merkitte, ko nek kässiäs paukuttleeva.
- Het tykkävä ett heill o lysti ja tahtova näyttäs se. - Ammeriikkas viheletä, sillon go lysti o ja mnää tykkängi, ett se o vähemä vaevaloist. - No niin, gukin deke miäles jälkke, mutt viheläisi mnää jos täsä vaan dliis jotta hauskemppa.
- Nii mnääki, sanos Kuapus ja Vilkk tykkäs kans, ett semnen gättettem baukuttlemine o lapselist.
Mutt ei siäld mittäm baremppa kuulunn ja me haukottlin gilppa ikävöisän. Vihdo viimen Guapus rupes nuakkuma ja kuarsas ai joukko. Mutt sillon duliki siihe meijä etten vähä lystelinem boik. Se hiistel tapplust yhde herran gans, ko ol iso aikka puhutells siin yht flikka ja lauleskell ja iisuttells sen gans. Ja tapplus siit tuliki. Kuapuski heräs siihe hälinähä ja ol koht asjois kii.

Tiaatris 3

Meill ol täys tyä saad häne olema verkalles, ko hän dykkäs, ett se ilonem boik ol ottann huanombualsest kiis siihe herraha. "Tott mar mnää händ neuvos saa", meinas Kuapus, "kyll häne vissi muuto huanost käy tuam bruurin gans." Mutt ei mar käynykkän, go se ilonem boik krottasiki vähä nässist se herra laattjaha ja sillongost turklaise hakkaman gässiäs ja me viheldämä. Kuapus ol nii miälisäs, ett hän dek molemppi, hakkas kässiäs ja vihels. - Ihmelisem bitkäs net turklaise sendä rupesiva meit kattleman, go me näyti elomerkej ja komeljanttrikki lakasivat puhelemast ja vauhkottliiva meit. Eik oll aikkaka, niin dlee se vahtmestrim bahus ja sano, ett meijän däyty lähtip pois.
- Kyllkaiketakki snää meijäm bois ajaisi, mutt eks muist, ett meill ongim biljeti jälill, sanos Vilkk ja pist klappus vahtmestri noka ette. Ja me muukki hain glappun gäsill. Mutt ei se pahailkine miäs vaa lakann jahnamast, ett meijän däyty mennp pois. Sillo Vilkk riisus jakkus, sylk piohos ja sanos: "Jos täsä joku pois mene, ni mnää pelkkä, ett se oles snää, kos vaa sanok, kumppa tiätäs tahdo menn, ovest vai akknast." Ei Vilkk kiukuisas huamann, ett se ol nii erinomane sali, etei siin oll akknoj lainkka.
Olsit kuull, mimne upra siins sillon dul. Vahtmestar huus appu ja korjas luus vähä äkkin, go hän huamas, ett hänellt tosi etten dul ja vaimihmses siunasiva ja kläppäsivä. Viimen dlee yks vanh, hyvälaitase näköne herr siihe meijän dyän ja kysy: "Ming tähden de vihelätt; ong tämä teaatter ni huan deijä miälestän?" - Ei se hyväkä ol, ikävät meillt tääll o oll. Mutt em mes sendähde viheldänn, mutt ko sendähde, ett äskö ol vähä hauskemppaki joukos - selittel Vilkk.
- No mutt ei sillo vihelttäp pruukata.
- Pruukata mar kuingastetei pruukatais. Menkkäst Ammeriikkaha vaa, nii saatt kuull, eik viheletä, sanos Iiro. - Me olengi meripoikki ja ole mailma nähn vähä enemän go moni näist turklaisist. Me ole raumlaissi.
- Vai nii, vai nii, sanos se vanh herr ja rupes naurama ja sitt hän julist kovall äänell jottan goko seorkunnall ja sillongost niill lysti tul niillt turklaisill. Ja kyl mes sitt rauhas istus sai ja vihelttäk kans ja aingo me vihelsi, niin gaikk nauroiva. Em mnää niit turklaissi oikke ymmär, mutt mnää luule, ett Kuapukses ol oikkeus, ko hän jälkkembäi sanos, ett turklaisill ol oll enemä lysti meist kon gomeljanttreist.

Lue ja kuuntele rauman kieltä